NSYS Telecommunications

GreekEnglish (United Kingdom)

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

το καλάθι σας είναι άδειο..Γενικά
Οι παρακάτω γενικοί όροι εμπορικών συναλλαγών ισχύουν για όλες τις αγορές, πωλήσεις, υπηρεσίες και αποδόσεις που παρέχονται απο την NSYS systems & networks. Αντιτασσόμαστε ρητός με άλλους παρεκκλίνοντας κανονισμούς και όρους που καθορίζονται από τον αγοραστή και διαφωνούν με εκείνους που περιλαμβάνονται εδώ. Όλες οι ειδικές συμφωνίες απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση από τη μεριά μας. Η NSYS έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξει ή να συμπληρώσει αυτούς τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών με ανάλογη προθεσμία ειδοποίησης. Πριν απο την αλλαγή εισερχόμενες παραγγελίες επεξεργάζονται με τους τότε ακόμη έγκυρους όρους εμπορικών συναλλαγών.


Αγορά προϊόντων και προσφορές
Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή αποδοχή προσφοράς υπηρεσιών, ο αγοραστής επιβεβαιώνει την αποδοχή « των γενικών όρων εμπορικών συναλλαγών μας». Καμία δέσμευση αγοράς δεν θα υπάρξει ή θα κριθεί για να υπάρξει, εάν η NSYS δεν αποστήλει αποδοχή για την διαταγή αγοράς του αγοραστή. Οι προσφορές μας είναι άνευ δέσμευσης. Μικρές αποκλίσεις και τεχνικές αλλαγές σε σχέση με τις απεικονίσεις και τις περιγραφές μας είναι δυνατές. Καθημερινά γίνετε ανανέωση και αλλαγές τιμών στην αντίστοιχη ιστοσελiδα των προϊόντων. Οι όροι παράδοσης και πληρωμής καταγράφονται ειδικότερα στην φόρμα παραγγελίας. Στις τιμές που αναγράφονται στον ιστοχώρο δεν  περιέχουν το φόρο προστιθέμενης αξίας 23%. Ο ΦΠΑ προστίθεται στο σύνολο κατά την ολοκλήρωση της αγορά των προϊόντων.  Επιφυλασσόμαστε, για μια μερική παράδοση, εάν αυτό μας φαίνεται ευνοϊκό για μια ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης. Στις ειδικές μορφές αποστολής προστήθεται μια τοπική επαύξηση. Οι αγορές μπορούν επίσης να γίνουν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και έχουν ισχύ απο την αποστολή της δικής μας επιβεβαίωσης παραγγελίας.


Χρόνος παράδοσης
Προϊόντα που βρίσκονται στη αποθήκη αποστέλονται εντός 48 ωρών.. Εάν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τη παραγγελία, προσπαθούμε για τη γρηγορότερη πιθανή παράδοση. Εάν δε τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης ή μιας απόδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, διαφωνίες εργασίας, απρόβλεπτα εμπόδια ή άλλες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε εμάς, μπορεί να παρατεινθεί ανάλογα η προθεσμία. Εάν δε τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης λόγω άλλων από τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, έχει το δικαίωμα ο αγοραστής, να καταθέσει ανάλογη διορεία με την άρνηση παραλαβής και να ακυρώσει την παραγγελία. Εάν βασίζεται η ανικανότητα της παράδοσης στην αδυναμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή μας, μπορούμε είτε εμείς είτε ο αγοραστής να αποσύρουμε την παραγγελία, εάν συμφωνηθείσα ημερομηνία της παράδοσης ξεπεράσει τους 2 μήνες. Αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης, της ανικανότητας παράδοσης ή ανεκτέλεσης υπηρεσιών, ακόμη και τέτοιες ζημίες, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ακύρωση της παραγγελίας ή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών αποκλείονται.


Παροχή Υπηρεσιών
Προσφέρουμε απομακρυσμένες υπηρεσίες εγκατάστασης, σχεδιασμού και παραμετροποίσης για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας παράλληλα με την αγορά και κατόπιν συμφωνίας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την μη συμβατότητα των προϊόντων, εσφαλμένη εγκατάσταση και  βλάβες που προκλήθηκαν στην υπάρχουσα τοπολογία του αγοραστή.


Δικαίωμα επιστροφής
Έχετε το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερών, στην αρχική τους συσκευασία (χωρίς να έχει ανοιχτεί η παραβιασθεί η συσκευασία).  Η εμπρόθεσμη διορία επιστροφής των προϊόντων είναι η ημερομηνία τιμολόγησης. Η επιστροφή γίνεται από μας αποδεκτή μόνο, εάν η αποστολή είναι εντελώς επαρκής. Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για προϊόντα με μειωμένη τιμή και ειδικών προσφορών. Επίσης αποκλείονται τα προγράμματα Software, οπτικά μέσα, αναλώσιμα και προϊόντα που αποσφραγίστηκαν από σας. Η παραγγελία διαγράγεται και σας επιστρέφουμε τα χρήματα στην τιμή της αγοράς, εάν αυτή ήδη πληρώθηκε . Για τη διατήρηση της διορίας επιστροφής αρκεί η έγκαιρη αποστολή των προϊόντων η οποία επιβαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η επιστροφή των προϊόντων πέραν της διορίας των 14 ημερών, γίνεται κατόπιν συννενοήσεως και ο αγοραστής επιβαρύνεται για την αποστολή αυτών, όπως επίσης από 10-60% της αξίας αγοράς ανάλογα με την χρονική περίοδο που τα προϊόντα παραμένουν στην κατοχή του αγοραστή.


Εγγύηση
Εάν ένα προϊόν βρεθεί ελαττωματικό, μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες απο τον εκάστοτε κατασκευαστή για την αλλαγή του προϊόντος, ή να επιστραφεί στην επιχειρησιακή μας διεύθυνση μόνο στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν το αναλάβει. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς το προϊόν για ελλατώματα και μετά από εξακρίβωση του προβλήματος θα σας επιστραφεί. Εάν αποδειχθεί το προϊόν ως λειτουργικό, πρέπει δυστυχώς να σας ζητηθούν 25,- € για δαπάνες επεξεργασίας.
Σημαντικό: Παρακαλώ προσέξετε, οτι σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, γενικά δε δεχόμαστε πακέτα που έχουν αποσταλεί ατελώς ή ανεπαρκής. Πρίν επιστρέψετε ένα προϊόν σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα έντυπο RΜΑ.


Οι προσδιορισμοί OEM με τα συμβατά προϊόντα εξυπηρετούν καθαρά για την καλύτερη περιγραφή των προϊόντων. Τα ονόματα ετικετών είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών. Τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου προφυλάσονται. Οποιαδήποτε διπλασιασμός ή χρήση των αντικειμένων δεν επιτρέπεται χωρίς τη συμφωνία του συντάκτη.

Παρά το προσεκτικό έλεγχο των ιστοσελίδων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την περίπτωση, ότι οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία είναι αβάσιμη ή ανακριβείς, για την πληρότητα ή ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, στοιχεία, αριθμούς, φωτογραφίες και δημοσιεύσεις. Οι ευθύνες που μπορεί να αποδοθούν απέναντι στην εταιρία NSYS systems & networks, που αναφέρονται για βλάβες υλικού ή ιδεαλιστικού είδους, που προκλήθηκαν για παράδειγμα με την χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών γενικά αποκλείονται.

Όλες οι προσφορές είναι ανευ δέσμευσης και συσχετισμού. H NSYS διατηρεί ρητώς το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, να κάνει τροποποιήσεις ή συμπληρώματα στις παρεχόμενες πληροφορίες και προσφορές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδεμένων σελίδων (links).

Follow us on Facebook

Προσφέρουμε εκτενή τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα μας και σας συμβουλεύουμε πρόθυμα για τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με και να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις και απορίες σας.

GEOTRUST SSL SECURED


PAYPAL