NSYS Telecommunications

GreekEnglish (United Kingdom)

Your Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Γενικές πληροφορίες
Οι παρακάτω γενικοί όροι εμπορικών συναλλαγών ισχύουν για όλες τις αγορές, πωλήσεις, υπηρεσίες και αποδόσεις που παρέχονται απο την NSYS. Αντιτασσόμαστε ρητός με άλλους παρεκκλίνοντας κανονισμούς και όρους που καθορίζονται από τον αγοραστή και διαφωνούν με εκείνους που περιλαμβάνονται εδώ. Όλες οι ειδικές συμφωνίες απαιτούν τη γραπτή επιβεβαίωση από τη μεριά μας. Η επιχείρηση "NSYS sytems & networks" έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξει ή να συμπληρώσει αυτούς τους γενικούς όρους εμπορικών συναλλαγών με ανάλογη προθεσμία ειδοποίησης. Πριν απο την αλλαγή εισερχόμενες παραγγελίες επεξεργάζονται με τους τότε ακόμη έγκυρους όρους εμπορικών συναλλαγών.

Αγορά προϊόντων και προσφορές
Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή αποδοχή προσφοράς υπηρεσιών ο αγοραστής επιβεβαιώνει την αποδοχή « των γενικών όρων εμπορικών συναλλαγών μας». Καμία δέσμευση αγοράς δεν θα υπάρξει ή θα κριθεί για να υπάρξει εάν η NSYS δεν αποστήλει αποδοχή για την διαταγή αγοράς του αγοραστή.
Οι προσφορές μας είναι άνευ δέσμευσης. Μικρές αποκλίσεις και τεχνικές αλλαγές σε σχέση με τις απεικονίσεις και τις περιγραφές μας είναι δυνατές. Καθημερινά γίνετε ανανέωση και αλλαγές τιμών στην αντίστιχη ιστοσελiδα των προϊόντων.
Παράδοση και Πληρωμή
Οι όροι παράδοσης και πληρωμής καταγράφονται ειδικότερα στην φόρμα παραγγελίας της NSYS. Δεν υπάρχει καμία ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Όλες οι τιμές μας περιέχουν το νομικό φόρο προστιθέμενης αξίας στο ύψος των 23%. Επιφυλασσόμαστε, για μια μερική παράδοση, εάν αυτό μας φαίνεται ευνοϊκό για μια ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης. Στις ειδικές μορφές αποστολής προστήθεται μια τοπική επαύξηση.
Χρόνος παράδοσης
Προϊόντα που βρίσκονται στη αποθήκη αποστέλονται μέσα σε 1 ημέρa. Εάν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τη παραγγελία, προσπαθούμε για τη γρηγορότερη πιθανή παράδοση. Εάν δε τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης ή μη απόδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, διαφωνίες εργασίας, απρόβλεπτα εμπόδια ή άλλες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε εμάς, μπορεί να παρατεινθεί ανάλογα η προθεσμία. Εάν δε τηρηθεί η προθεσμία παράδοσης λόγω άλλων από τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους έχει το δικαίωμα ο αγοραστής, να καταθέσει γραπτώς ανάλογη διορεία με την άρνηση παραλαβής και μετά από την ανεπιτυχής ακολούθια των όρων σχετικά με τη παράδοση να αποχωρείσει από τη συμφωνία. Εάν βασίζεται η ανικανότητα της παράδοσης στην αδυναμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή μας, μπορούμε είτε εμείς είτε ο αγοραστής να αποσύρουμε την παραγγελία, εάν συμφωνηθείσα ημερομηνία της παράδοσης ξεπεράσει περισσότερο από 2 μήνες. Αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης ή της ανικανότητας παράδοσης/ανεκτέλεσης, ακόμη και τέτοιες ζημίες, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ακύρωση της παραγγελίας ή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών αποκλείονται.
Δικαίωμα επιστροφής
Έχετε το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερών, στην αρχική τους συσκευασία. Η εμπρόθεσμη διορία επιστροφής των προϊόντων είναι η ημερομηνία τιμολογίου. Η επιστροφή γίνεται από μας αποδεκτή μόνο, εάν αποστολή είναι εντελώς επαρκής. Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για προϊόντα με μειωμένη τιμή και ειδικών προσφορών. Επίσης αποκλείονται τα προγράμματα Software, οπτικά μέσα, αναλώσιμα και προϊόντα που αποσφραγίστηκαν από σας. Η παραγγελία διαγράγεται και σας επιστρέφουμε τα χρήματα στην τιμή της αγοράς, εάν αυτή ήδη πληρώθηκε . Για τη διατήρηση της διορίας επιστροφής αρκεί η έγκαιρη αποστολή των προϊόντων.
Εγγύηση
Εάν ένα προϊόν βρεθεί ελαττωματικό, μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες απο τον εκάστοτε κατασκευαστή για την αλλαγή του προϊόντος, ή να επιστραφεί στην επιχειρησιακή μας διεύθυνση μόνο στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν το αναλάβει. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς το προϊόν για ελλατώματα και μετά από εξακρίβωση του προβλήματος θα σας επιστρεφτεί. Εάν αποδειχθεί το προϊόν ως λειτουργικό, πρέπει δυστυχώς να σας ζητηθούν 25,- € για δαπάνες επεξεργασίας.
Σημαντικό: Παρακαλώ προσέξετε, οτι σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, γενικά δε δεχόμαστε πακέτα που έχουν αποσταλεί ατελώς ή ανεπαρκής. Πρίν επιστρέψετε ένα προϊόν σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα έντυπο RΜΑ.

Follow us on Facebook

We offer extensive technical support for our products and we advise you for the best possible solutions. You can contact us to answer your questions and queries..

  • Tel: +302510600145
  • Fax: +302510600355
  • Email: info@nsys.gr
  • Egnatias 1
    GR-65403 Kavala
    Greece

GEOTRUST SSL SECURED


PAYPAL